Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 2(3): 122 – 128, 2001

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 2(3): 122 – 128, 2001

Αντιμετώπιση Καταστάσεων Ανάγκης στο Οδοντιατρείο

III. Λιποθυμία-Διαβητικό κώμα-Καρδιολογικά Προβλήματα

Χούπης Κ., Χριστόπουλος Π.

ΑΡΘΡΟ ΣΕ PDF