Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και ΓναθοπροσοΜικής Χειρουργικής 3(1): 59 – 64, 2002

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και ΓναθοπροσοΜικής Χειρουργικής 3(1): 59 – 64, 2002

Αντιμετώπιση Καταστάσεων Ανάγκης στο Οδοντιατρείο.
V. Αλλεργικές Αντιδράσεις – Αντιδράσεις στα Τοπικά Αναισθητικά –
Αναπνευστική Απόφραξη – Ορμονικές Διαταραχές

Χούπης Κ., Χριστόπουλος Π.

ΑΡΘΡΟ ΣΕ PDF