Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 4(2): 108 – 115, 2003

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 4(2): 108 – 115, 2003

Αντιμετώπιση Βασικοκυτταρικών Καρκινωμάτων Παρειάς και Μετώπου.

Αναφορά Περίπτωσης.

Γαβριήλ Σ., Χούπης Κ., Μελακόπουλος Ι., Γκίκας Ι., Μποσινάκου Μ.

ΑΡΘΡΟ ΣΕ PDF