Διαυγαστικές βλάβες των γνάθων. Θεραπευτική αντιμετώπιση

Διαυγαστικές βλάβες των γνάθων. Θεραπευτική αντιμετώπιση

Εισήγηση

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Αθήνα 2002