ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κωνσταντίνος Χούπης DDS, MSc, PhD
Στοματικός & Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

 

Συνεργάτης ΔΘΚΑ “Υγεία” & Κλινικής “Mediterraneo”
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
MSc University of London

 

Πλατεία Εσπερίδων 2α
Γλυφάδα 16674

Ιατρείο: 210 8946317
e-mail: kchoupis@otenet.gr