Η αιμορραγία στη χειρουργική του στόματος

Η αιμορραγία στη χειρουργική του στόματος

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα

Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Ιπποκράτειο ΠΓΝΑ, Αθήνα 2010