Πρακτικές λύσεις και απαντήσεις σε καθημερινά προβλήματα της στοματικής χειρουργικής

Πρακτικές λύσεις και απαντήσεις σε καθημερινά προβλήματα της στοματικής χειρουργικής

Στρογγυλό Τραπέζι

34ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο
Θεσσαλονίκη 2014