Προβληματισμοί στην αφαίρεση του 3ου γομφίου

Προβληματισμοί στην αφαίρεση του 3ου γομφίου

Εισήγηση

22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Αθήνα 2008