Στοματολογία 2006, 63(1):33-39

Στοματολογία 2006, 63(1):33-39

Μετεγχειρητική κύστη (κροσσωτή χειρουργική κυύστη) άνω γνάθου.
Περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Μ. Γεωργοπούλου-Μπαδα, Κ.Ι. Τόσιος, Κ. Χούπης

ΑΡΘΡΟ ΣΕ PDF