Στοματολογία 2008, 65(1):23-31

Στοματολογία 2008, 65(1):23-31

Γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα. Κλινικοπαθολογική μελέτη 465 περιπτώσεων

Κ. Χούπης, Σ. Μπελούκα, Σ. Τιτσινίδης

ΑΡΘΡΟ ΣΕ PDF