Στοματολογία 2008, 65(4):178-180

Στοματολογία 2008, 65(4):178-180

Ασυνήθιστο ξένο σώμα στη γλώσσα.
Παρουσίαση περίπτωσης

Π. Χριστόπουλος, Κ. Λεονταράκης, Ε. Γκίγκελου, Κ. Χούπης

ΑΡΘΡΟ ΣΕ PDF