Στοματολογία 2010, 67(2):46-60

Στοματολογία 2010, 67(2):46-60

Οστεοκλαστογένεση και ο ρόλος του πεπτιδίου του σχετιζόμενου με την παραθυρεοειδή ορμόνη (PTHrP) και του υποδοχέα του (PTHR1)

Χούπης Κ., Ζούμπος Δ., Μελακόπουλος Ι., Τόσιος Κ.

ΑΡΘΡΟ ΣΕ PDF