Συμβάματα και επιπλοκές στην καθημερινή πράξη και τρόποι αντιμετώπισης τους

Συμβάματα και επιπλοκές στην καθημερινή πράξη και τρόποι αντιμετώπισης τους

Εισήγηση

Επιστημονική ημερίδα με θέμα “Χειρουργική του Στόματος για το Γενικό Οδοντίατρο”
Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής
Αθήνα, Ιούνιος 2005