ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ

  • ΒΙΟΨΙΑ – ΟΓΚΙΔΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ
  • ΑΚΡΟΡΙΖΕΚΤΟΜΗ
  • ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΓΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΝΟΔΟΝΤΩΝ
  • ΕΚΤΟΜΗ ΧΑΛΙΝΟΥ ΑΝΩ ΧΕΙΛΟΥΣ
  • ΕΚΤΟΜΗ ΧΑΛΙΝΟΥ ΓΛΩΣΣΑΣ
  • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΙΖΑΣ
  • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΥΣΤΕΩΝ
  • ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΦΑΤΝΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ