ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ

 

  • ΒΙΟΨΙΑ – ΟΓΚΙΔΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ

  • ΑΚΡΟΡΙΖΕΚΤΟΜΗ

  • ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΓΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΝΟΔΟΝΤΩΝ

  • ΕΚΤΟΜΗ ΧΑΛΙΝΟΥ ΑΝΩ ΧΕΙΛΟΥΣ

  • ΕΚΤΟΜΗ ΧΑΛΙΝΟΥ ΓΛΩΣΣΑΣ

  • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΙΖΑΣ

  • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΥΣΤΕΩΝ

  • ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΦΑΤΝΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ