Οστικά μοσχεύματα

Τι είναι τα οστικά μοσχεύματα;

 

Είναι τμήματα οστού που παίρνουμε είτε μέσα από το στόμα είτε από άλλα σημεία του σώματος όπως το κρανίο, τη λαγόνια ακρολοφία ή τη κνήμη και χρησιμοποιούνται για να αποκαταστήσουν ελλειμματικές οστικά περιοχές των γνάθων.

 

Γενικά, πάντα προσπαθούμε να παίρνουμε το μόσχευμα μέσα από το στόμα (από ευνοϊκά σημεία της άνω και κάτω γνάθου) και να συμπληρώνουμε την ποσότητα, αν δεν φτάνει, με τεχνητά μοσχεύματα τα οποία έχουν και δομή παρόμοια με το ανθρώπινο οστό αλλά και πολύ καλά λειτουργικά και αισθητικά αποτελέσματα και χωρίς κίνδυνο απόρριψης.

 

Οι επεμβάσεις για λήψη μοσχευμάτων από σημεία εκτός στόματος είναι βαρύτερες, και προτιμούνται μόνο σε περιπτώσεις που λείπει μεγάλο τμήμα οστού.

Πότε χρησιμοποιούνται τα οστικά μοσχεύματα;

 

  • Όταν απορροφηθεί το οστό της φατνιακής απόφυσης μετά από απώλεια των φυσικών δοντιών. Αυτό εμποδίζει τη στήριξη της κλασσικής οδοντοστοιχίας στην άνω ή κάτω γνάθο, αλλά και την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων, δυσκολεύοντας έτσι τα προβλήματα μάσησης και ομιλίας του ασθενή.

 

  • Όταν δημιουργούνται μεγάλα ή μικρά ελλείμματα (κενά) τόσο των μαλακών όσο και των σκληρών ιστών της στοματογναθοπροσωπικής περιοχής, μετά από τραυματισμούς και εκτομή καλοήθων ή κακοήθων βλαβών.

Ποιος είναι ο ρόλος του γναθοχειρουργού;

 

Ο στοματικός και γναθοπροσωπικός χειρουργός μπορεί να αποκαταστήσει με εξαιρετικά αποτελέσματα μεγάλα ελλείμματα (κενά) μαλακών και σκληρών ιστών με μοσχεύματα που παίρνει από άλλα σημεία του σώματος και τοποθετεί στην ελλειμματική περιοχή με την βοήθεια μικροσκοπίου.

 

Λόγω της εμπειρίας του και στην ενδοστοματική επανορθωτική χειρουργική, μπορεί να πετύχει την τοποθέτηση του κατάλληλου μοσχεύματος ακόμα και σε περιοχές με μειωμένο ή ελάχιστο κόκκαλο και τη δημιουργία ενός στέρεου υποστρώματος για την οδοντιατρική αποκατάσταση του ασθενή.Με τον κατάλληλο μάλιστα σχεδιασμό μπορούν να τοποθετηθούν άμεσα και οδοντικά εμφυτεύματα με αποτέλεσμα την άμεση βελτίωση της ομιλίας και της μάσησης.

 

 Μεγάλος αριθμός αυτών των επεμβάσεων, λόγω της εκπαίδευσης και εμπειρίας του γναθοχειρουργού, μπορούν να γίνουν γρήγορα, ανώδυνα και με εξαιρετικά αποτελέσματα με τοπική αναισθησία ή μέθη αποφεύγοντας την παραμονή σε νοσοκομείο.

Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ δεν προορίζoνται ως υποκατάστατο της επαγγελματικής ιατρικής συμβουλής, διάγνωσης ή θεραπείας αλλά παρέχονται μόνο για την γενική ενημέρωσή σας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ανησυχία σας να επικοινωνείτε πάντα με το στοματικό και γναθοπροσωπικό σας χειρουργό.