Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 1(4): 326 – 331, 2000

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 1(4): 326 – 331, 2000

Αντιμετώπιση Καταστάσεων Ανάγκης στο Οδοντιατρείο
II. Βασική Υποστήριξη της Ζωής

Χούπης K., Χριστόπουλος Π.

ΑΡΘΡΟ ΣΕ PDF