Πρακτική θεώρηση της αντιμετώπισης του οδοντοφατνιακού αποστήματος

Πρακτική θεώρηση της αντιμετώπισης του οδοντοφατνιακού αποστήματος

Εισήγηση

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Αθήνα 1998