Δημοσιεύσεις

Στοματολογία 2010, 67(2):46-60

Οστεοκλαστογένεση και ο ρόλος του πεπτιδίου του σχετιζόμενου με την παραθυρεοειδή ορμόνη (PTHrP) και του υποδοχέα του (PTHR1)

Χούπης Κ., Ζούμπος Δ., Μελακόπουλος Ι., Τόσιος Κ.

ΑΡΘΡΟ ΣΕ PDF

More

Στοματολογία 2006, 63(4):159-169

Μερική βιοψία και μεταστατική διασπορά στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του στόματος.
Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

K.I. Τόσιος, Κ. Χούπης, Σ.Ι. Παπανικολάου

ΑΡΘΡΟ ΣΕ PDF

More

Στοματολογία 2006, 63(1):33-39

Μετεγχειρητική κύστη (κροσσωτή χειρουργική κυύστη) άνω γνάθου.
Περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Μ. Γεωργοπούλου-Μπαδα, Κ.Ι. Τόσιος, Κ. Χούπης

ΑΡΘΡΟ ΣΕ PDF

More

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και ΓναθοπροσοΜικής Χειρουργικής 3(1): 59 – 64, 2002

Αντιμετώπιση Καταστάσεων Ανάγκης στο Οδοντιατρείο.
V. Αλλεργικές Αντιδράσεις – Αντιδράσεις στα Τοπικά Αναισθητικά –
Αναπνευστική Απόφραξη – Ορμονικές Διαταραχές

Χούπης Κ., Χριστόπουλος Π.

ΑΡΘΡΟ ΣΕ PDF

More