ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

«Εφέτος οι σύνεδροι του HAOMS 2019 έφυγαν με πολλές γνώσεις, λύσαμε απορίες κι αυτά που τους προτείναμε δεν είχαν κάποια εμπορική παράμετρο»   Στατιστικά ο αριθμός των οδοντιάτρων που παρακολουθούν κάθε χρόνο το Συμπόσιο Εμφυτευμάτων και Χειρουργικής Στόματος (ΗΑΟΜS Implants), της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής είναι μεγαλύτερος από τα...

Reactive osteocartilaginous metaplasia in denture wearers: a rare trauma-related lesion Chrysomali, Nikolaos Katsoulas and Constantinos Houpis ΑΡΘΡΟ σε PDF ...

Οστεοκλαστογένεση και ο ρόλος του πεπτιδίου του σχετιζόμενου με την παραθυρεοειδή ορμόνη (PTHrP) και του υποδοχέα του (PTHR1) Χούπης Κ., Ζούμπος Δ., Μελακόπουλος Ι., Τόσιος Κ. ΑΡΘΡΟ ΣΕ PDF...

Ασυνήθιστο ξένο σώμα στη γλώσσα. Παρουσίαση περίπτωσης Π. Χριστόπουλος, Κ. Λεονταράκης, Ε. Γκίγκελου, Κ. Χούπης ΑΡΘΡΟ ΣΕ PDF...

Γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα. Κλινικοπαθολογική μελέτη 465 περιπτώσεων Κ. Χούπης, Σ. Μπελούκα, Σ. Τιτσινίδης ΑΡΘΡΟ ΣΕ PDF...

Μερική βιοψία και μεταστατική διασπορά στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του στόματος. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας K.I. Τόσιος, Κ. Χούπης, Σ.Ι. Παπανικολάου ΑΡΘΡΟ ΣΕ PDF...

Μετεγχειρητική κύστη (κροσσωτή χειρουργική κυύστη) άνω γνάθου. Περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Μ. Γεωργοπούλου-Μπαδα, Κ.Ι. Τόσιος, Κ. Χούπης ΑΡΘΡΟ ΣΕ PDF...