Απαντήσεις σε 10 ερωτήματα σχετικά με την αντιμετώπιση των ασθενών σε αντιοστεολυτική αγωγή

Απαντήσεις σε 10 ερωτήματα σχετικά με την αντιμετώπιση των ασθενών σε αντιοστεολυτική αγωγή

Εισήγηση

35ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο
Ρόδος, Οκτώβριος 2015