Επιπλοκές κατά την βιοψία και την εξαίρεση καλοήθων όγκων της στοματικής κοιλότητας

Επιπλοκές κατά την βιοψία και την εξαίρεση καλοήθων όγκων της στοματικής κοιλότητας

Εισήγηση

24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Ηράκλειο 2010